Μαρμαρόγλυπτο άγαλμα, αδριάντας, φιλοτεχνημένο το 1961, τοποθετημένο πρώτα στην τότε σχολή Ευελπίδων στο πεδίο του Αρεως, Αθήνα & μεταφέρθηκε μετά από 10 περόπου χρόνια στα νέα κτίρια στη Βάρη Αττικής απηκονίζοντας τον πεσόντα τελοιόφιτο ευέλπι στη μάχη της Κρήτης