Γλυπτό του Γεννάρχη της οικογενείας μαρμαρογλυπτών Φιλιππότη, 1841 – Κύθηρα