Μαρμάρινες πορτοσιές με διάτριτο (βαθύ)σκάλισμα κεντρικής εισόδου Ι.Ν.Παναγίας Δεξιάς Θεσ/νίκης