52
53

Μαρμάρινο ανάγλυφο σύνθρονο Ιερού Βήματος Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Αθήνας