Δύο μαρμάρινα προσκυνητάρια επιτοίχου, κλασικού ρυθμού, αριστερά στο μητροπολιτικό Ναό Αγ.Βασιλείου Τριπόλεως & δεξιά στον μητροπολιτικό Ναό Αθηνών κατασκευασμένα από τα εγαστήρια γλυπτικής Φιλιππότη