Λεπτομέρεια κιονόκρανου Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αμφιθέας