Μαρμαρόγλυπτος διατρύτου σκαλίσματος θρόνος Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυνοσάργους Αθήνα (διακρίνεται αριστερά τμήμα Σολέα & δεξια εικονοστάσιο)