μαρμάρινο στέγαστρο(κιβώριο) τετρακιόνιο διακοσμημένο με βαθύ,διάτριτο,σκάλισμα στον Αγ.Δημήτριο Θεσσαλονίκης