Μαρμάρινο τμήμα με διάτρυτο σκάλισμα άμβωνος Ι.Ν.Αγ.Γεωργίου Χαλανδρίου Αθήνας