0

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΠΑΓΚΑΡΙ

Μαρμάρινο παγκάρι με λοξότμητη (ρηχή) διακόσμηση σκαλίσματος,στο Ι.Ν.Αγ.Νεκταρίου Βλαχίωτη Λακωνίας.