0

Συνεργασια στο Ισραηλ

Φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του μαρμάρινου τέμπλου στο Ναό στη Χάφα.